Aangiften

Zowel ten behoeve van een particulier als een ondernemer worden aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting samengesteld met behulp van professionele softwarepakketten.

Jaarrekeningen

Met behulp van het softwarepakket AccountView worden administraties ten behoeve van de ondernemers gevoerd. Tevens worden jaarrekeningen samengesteld en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Loonadministratie

Met behulp van het softwarepakket Unit4 worden loonadministraties verzorgd. Hierbij behoort vanzelfsprekend alles wat daarmee verband houdt tot het standaardpakket.

Diensten

 

Loonadministratie

Met behulp van het softwarepakket Unit4 worden loonadministraties verzorgd.
 

Jaarrekeningen

Met behulp van het softwarepakket AccountView worden administraties ten behoeve van de ondernemers gevoerd. Tevens worden jaarrekeningen samengesteld en de daarmee verband houdende werkzaamheden.
 

Belastingaangiften

Zowel ten behoeve van een particulier als een ondernemer worden aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting samengesteld met behulp van professionele softwarepakketten.